Azerbaycan cinsiyet tercihli kürtajı önlemek için atağa geçti

Azerbaycan cinsiyet tercihli kürtajı önlemek için atağa geçti

Uzun yıllardır cinsiyet tercihli kürtajla mücadele eden Azerbaycan'da yeni ders programı 2019 yılı başında tanıtıldı. Yeni program cinsiyet tercihli kürtajın yanı sıra, ülkede ergenlik döneminde yaşanan yüksek hamilelik oranlarını ve genç kızların kürtaj edilmesini de hedefliyor. Ülke çapında özellikle kırsal kesimde halen erkek bebek hamilelikleri tercih edilirken dişil cinsiyetli hamilelikler sonlandırılıyor.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı adına konuşan Dr. Nabil Seyidov, son üç yıldır şekillendirilen yeni programın aynı zamanda Sovyet dönemi sonrasındaki en kapsamlı program olduğunu ifade etti. 2013 yılında Azerbaycan'da yayınlanan bir araştırmaya göre, 2005-2009 yılları arasındaki dönemde cinsel tercih nedeniyle dişil cinsiyetli doğumların yüzde 10'u gerçekleştirilmedi.

2014 yılında yapılan diğer bir çalışma ise 15-19 yaş arasındaki her 1000 kızdan sadece 67 kişinin hamileliği kayda geçti. Öte yandan aynı araştırmada "Azerbaycan'da kürtaj bildirimlerinin yetersiz olması nedeniyle hamilelik oranlarının da tahminlerin altında olduğu” kaydedildi.

Ergen kızlar arasında da kürtajların arttığı ifade edildi. Hükümet kayıtlarına göre 2017 yılında 15-19 yaş arasındaki ergen genç kızlarda 1605 olan kürtaj rakamı bir önceki yıl 1261 idi. 15-17 yaş arasındaki genç kızlarda artışın olağan dışı boyutlarda olduğu aktarıldı.

Dr. Seyidov, getirdikleri programın hastalıkların yanı sıra kadınların ruhsal durumlarını da geliştirmeyi hedeflediğini, bu tür sorunların kadınlar üzerinde psikolojik etkileri olduğunu dile getirdi. Öncesinde bu soruna yer verilmediğini ifade etti. Deneme aşamasında olan program ise 60 bin kamu okulu öğrencisinde test edildi. İçerikte cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinin yanı sıra genç kızların cinsel taciz durumunda ne yapmaları gerektiği de yer alıyor.
X
HABER AKIŞI