İklim faciası uyarısı

İklim faciası uyarısı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı iklim değişikliği konusunda yeni bir rapor açıkladı. Rapora göre, dünyadaki sıcaklık artışının bu yüzyıl sonunda 1,5 santigrat dereceyi aşmaması için, ülkelerin sera gazı salımlarını azaltma hedeflerini 5 katına çıkarması gerek.

Birleşmiş Milletler'in de bir kez daha dikkat çektiği konu iklim değişikliği.

Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların tüketimi, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sonucu atmosferde karbondioksit gibi sera gazlarının artması ile küresel ısınma meydana geliyor. Bu da iklim değişikliğine sebep oluyor.

Ancak dünyada canlı yaşamını tehlikeye atabilecek şiddette bir iklim değişikliğini önlemek için sıcaklık artışının bu yüzyıl sonunda 1,5 santigrat dereceyi aşmaması gerek.

Bunun için de ülkelerin bir an önce ve hızlı bir şekilde sera gazı salımlarını azaltmaları şart.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan son rapora göre, sera gazı salımlarının önümüzdeki 10 sene boyunca her yıl yüzde 7,6 oranında azaltılması - yani ülkelerin sera gazı salımlarını azaltma hedeflerini 5 katına çıkarması gerek.

Çünkü mevcut hedeflere uyulsa bile 2100 yılında dünyada sıcaklık artışı 3,2 dereceyi bulacak.

En zengin 20 ülke dünyadaki sera gazı salımlarının yüzde 78'inden sorumlu.

Rapora göre, G20 ülkeleri arasında Amerika, Avustralya, Brezilya, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Güney Afrika'nın, karbon emisyonunu azaltma konusunda mevcut hedeflerine ulaşmaları için çok daha ciddi önlemler almaları gerekiyor.
HABER AKIŞI
X