"Nikoil Bank" 2019-cu ilin növbəti rübü üçün maliyyə nəticələrini açıqladı

Bakı- Nikoil Bank bir çox maliyyə göstəricilərində müşaidə olunan müsbət dəyişiklikləri qeyd edərkən, növbəti rüb üçün maliyyə göstəricilərini https://www.nikoil.az saytında yerləşdirdi. 

2019-cu ilin ikinci və üçüncü rüblərini müqayisə etdikdə aktivlərin 17,96 milyon manat (4,2%) artdığını görürük. O cümlədən əmanətlər 8,1 milyon manat (16.55%), qiymətli kağızlara investisiya 12.5 milyon manat (71%) artmışdır. Müştərilərə verilən kreditlərin 23,5 milyon manat (8.83%) artması da müşahidə olunur.

Nikoil Bank-a etibarın artması nəticəsində müştərilərdən cəlb olunan vəsait 24 milyon manat (9.35%) artdı. Beləliklə, fiziki şəxslərin məcburi əmanətləri 2,5 milyon manat (13.5%), fiziki şəxslərin müddətli əmanətləri 18.7 milyon manat (9.4%), hüquqi şəxslərin əmanətləri 7.6 milyon manat artmışdır (21,8%).

30 sentyabr 2019-cu il tarixinə bankın zərəri 1,6 milyon manat, mənfəət 2,7 milyon manat təşkil etmişdir. Bu azalma (4,3 milyon manat), 2019-cu il 1 may tarixində qüvvəyə minən "Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərə görə ehtiyat yaradılması” qaydalarına edilən dəyişikliklərə uyğun olaraq, 4.8 milyon manat məbləğində əlavə ehtiyatların yaradılması ilə əlaqədardır.

Sentyabr rübü üçün müsbət bir göstərici bank müştərilərinin 9 920 nəfər (15.9%), müddətli əmanətləri olan şəxslərin sayı 538 nəfər (16%), debet və kredit kartlarının sayı 6064 (20.6%), kredit hesabı olan müştərilərin sayı 7881 (25%) artmasıdır.

Hərəkətverici qüvvənin, yəni Nikoil bank işçilərinin sayı 125 nəfər artmışdır (15,9%). Bu, əvvəlki illərdə dondurulmuş layihələrin bərpa olunmasını və strateqiyanın nəzərdən keçirilməsi zamanı hədəfə alınan sahələrin inkişafını göstərir.

  • Tərəfdaşların xəbərləri
XƏBƏRLƏR
BLOGLAR