Ekonomiks 09:30 25.11.2022

“Baku Steel Company” QSC yeni inkişaf strategiyasını hazırlayır

Qafqaz regionunun ən böyük metallurgiya şirkəti olan "Baku Steel Company” QSC  2023-2030-cu illər üzrə orta və uzun müddətli inkişaf strategiyasının hazırlanması  işlərini uğurla davam etdirir. Bunun tərkib hissəsi olaraq artıq Cəmiyyətin ümumi inkişaf və transformasiya konsepsiyasının hazırlanması, korporativ idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir.  

"Baku Steel Company” QSC-nin Baş Direktorunun 1-ci müavini Polad Hümmətov bununla bağlı aşağıdakıları bildirib: 

"İnkişaf strategiyamızın hazırlanmasında qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və metallurgiya sənayesində müşahidə olunan qlobal trendlər öyrənilir. Belə ki, dünyanın nüfuzlu konsaltinq şirkətləri ilə birlikdə strategiyanın hazırlanması, mümkün investisiya qoyuluşlarının qiymətləndirilməsi, Cəmiyyətə məxsus bütün istehsalat müəssisələrində hazırkı texniki və texnoloji vəziyyətin diaqnostikası və təkmilləşdirilməsi yönündə işlər davam etdirilir.  Onu da vurğulamaq istərdim ki, "Baku Steel Company” QSC üçün ən mühüm məqamlardan biri istehsalat prosesində əməyin təhlükəsizliyi və işçilərinin sağlamlığının tam şəkildə təmin edilməsidir. Bu istiqamətdə Cəmiyyətin sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsinin (SƏTƏMM) metallurgiya sənayəsində olan beynəlxalq praktikaya uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədilə  prosesə Avropa ölkələrindən də mütəxəssislər cəlb olunmuşdur. 2023-cü ildən etibarən "Baku Steel Company” QSC-nin növbəti hədəfi fəaliyyətini yenilənmiş strategiya və inkişafda olan korporativ idarəetmə sistemi ilə daha uğurla davam etdirməkdir ”. 

Qeyd edək ki, ağır sənaye, o cümlədən qara metallurgiya Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun önəmli sahələrindəndir və onun inkişafı prioritet məsələlərdən biri hesab edilir. Ölkədə dağ-mədən sənayesi və metallurgiya kompleksinin inkişaf etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” adlı sənəddə də yer alır. "Baku Steel Company” QSC-nin orta və uzun müddətli inkişaf strategiyasının hazırlanması isə dövlət başçısı tərəfindən təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın icrasına dəstək baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Xatırladaq ki, "Baku Steel Company” QSC hazırda yüksək keyfiyyətdə armatur, katanka (məftil), dairəvi çubuqlar, tikişsiz borular, kvadrat və dairəvi pəstahlar, habelə çeşidli fasonlu tökmələr istehsal edir. 20 ildən artıq fəaliyyəti dövründə, nəinki Azərbaycanın, bütün regionun tanınmış brendinə çevrilən "Baku Steel Company” QSC-nin məhsulları yerli bazarda böyük tələbatla satılmaqla yanaşı, Avropa, Amerika və Asiyanın, ümumilikdə, 20-dən çox ölkəsinə ixrac olunur. 

2022-ci ilin oktyabr ayında isə "Baku Steel Company” QSC dünya metallurqlarının nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı hesab edilən "World Steel Association”a (Dünya Polad Assosiasiyası) müntəzəm üzvlüyə qəbul olunub.